Slide MEVZUAT Hakkımızda ŞABLONLAR EKİBİMİZ FAALİYET ALANLARIMIZ ARABULUCULUK İLETİŞİM

Slide About Services Barbers Contacts

Slide Sigrmund Freud " Medeniyetin ilk şartı adalettir " HAKKIMIZDA Diyalog Arabuluculuk Merkezi, alanında uzman arabulucu, hukukçu, ve bilirkişilerden oluşan bir merkezdir.

Diyalog Arabuluculuk Merkezi, tarafların birlikte uzlaşı kültürü altında kazan kazan ilkesi ile daha ekonomik ve kısa sürede çözüm üretebilmesini amaçlamaktadır.

Bu sebeple, Diyalog Arabuluculuk Merkezi iletişim yeteneklerine sahip, tarafsız ve en kısa sürede gerçekçi çözümlerle taraflar arasında anlaşma sağlayabilecek her biri kendi alanında uzman arabulucularla çalışmaktadır.

Dava Takibi & Tatbiki Ticari Emtia Şirketler & Ticaret Rekabet Gayrimenkul Hukuku Sermaye Piyasaları Fikri Mülkiyet Aile Hukuku Birleşme ve Satın Almalar
İş Hukuku
FAALİYET ALANLARIMIZ Diyalog Arabuluculuk Merkezi, şahıslara ve şirketlere hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşmadan mevzuattaki düzenlemeler ve uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bir nevi önceleyici vekillik hizmeti verirken; uyuşmazlıklar ile karşılaşılması durumunda da, bu uyuşmazlıkları yargı sistemimiz içerisinde en kısa sürede müvekkil lehine sonuçlandırmayı hedeflemektedir.

Slide ARABULUCU AV. BİGE KARAKOL 2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş olup kariyerine İstanbul menşeili saygın bir hukuk bürosunda çalışarak başlamıştır. Arabulucu Av. Burçin YEŞİL 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş olup kariyerine İstanbul menşeili saygın bir hukuk bürosunda, çalışarak başlamıştır. Arabulucu Av. Gülşen ÜRER 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve Ekonomi Hukuku alanındaki yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi’nde (2010) tamamlamıştır. Arabulucu Av. Gülşen ÜRER Arabulucu Nazan Şenol Dokudan, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 12 yıl süresince İstanbul’un önde gelen hukuk bürolarında çalışmıştır. Arabulucu Av. Özlem ÇOKKESKİN AYGÜN 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş olup daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi Hukuku alanında yükseklisansını tamamlamıştır. Arabulucu Av. Gülşen ÜRER 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve halen İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki yüksek lisansına Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tez aşamasında devam etmektedir. Arabulucu Av. Tuba ATLAS 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında kariyerine İstanbul menşeili saygın bir hukuk bürosunda çalışarak başlamıştır. EKİBİMİZ

Youtube ARABULUCULUK KAMU SPOTU

Slide ARABULUCULUK Ülkemizde Arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında 22.06.2012 tarihinden beri yürürlükte bulunmaktadır. Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana arabuluculuk çözüm yoluna başvurulan 21.517 uyuşmazlık dosyasının %90 ı anlaşma ile sonuçlanmış bulunmaktadır Arabuluculuk kanunda da açıkça belirtildiği üzere arabuluculuk; – Sistematik teknikler uygulayarak, -Görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, -Tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, -Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, -Uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız arabulucunun katılımıyla ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabulucu, bağımsız ve tarafsız hareket eden ve bu alanda eğitim almış bir hukukçudur.Arabulucu bir uyuşmazlıkta, dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflara yardımcı olmak ve bu süreci etkinleştirmek üzere çalışır, taraflara bir çözüm dayatmamaktadır. Taraflar kendi özgür iradeleri ile çözüm seçeneklerini kendileri oluşturmaktadırlar. Arabulucu sadece tarafların kendi çözüm yollarını üretemedikleri noktada tavsiye niteliğinde kendi çözüm önerisini taraflara iletebilmektedir. Arabuluculuk yönteminde, tarafların buldukları çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçmektedir. Uyuşmazlık sürecinde arabuluculuk sürecinde çözüme ulaşılamadığı taktirde yargı yoluna başvurmak her zaman mümkün bulunmaktadır. Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir. Taraflar, arabuluculuğa elverişli her konuda iş hukuku, ticari, tüketici, kira, aile, fikri ve sınaî uyuşmazlıklara ilişkin pek çok hukuki meseleyi arabuluculuk yöntemiyle çözebilirler. Arabuluculuk süreci iki biçimde işlemektedir. Taraflar aralarındaki uyuşmazlık hakkında mahkemeye gitmeden bir arabulucu ile birlikte çözülmesine karar verebilirler. Tarafların aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin bir davası devam ederken mahkeme de, taraflara arabuluculuk yöntemini önerebilir yada taraflar dava sırasında da mahkemeden arabuluculuk çözüm yolunu denemek için süre isteyebilirler. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olması ile birlikte kanun işe iade ile iş alacağı ve tazminat davalarının açılmasından önce arabuluculuk sürecinin işletilmiş olmasını bir dava şartı olarak getirmiş bulunmaktadır. Arabulucuya başvurunun dava şartı olarak öngörüldüğü durumlarda, bu zorunluluğun yerine getirilmeden dava açılması durumunda dava karşı tarafa tebliğ edilmeden ve esasa girilmeden usulden reddedilecektir. Kanun m. 3/2 “Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.” Madde devamı “İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz” şeklindedir. Yani iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili tazminat, tespit, itiraz ve rücu davalarında arabulucuya başvuru zorunlu tutulmamıştır. Bu konular yine arabuluculuk çözüm yolu için uygun konular olup, isteğe bağlı bırakılmıştır.

Slide (0 216) 511 58 37
mail_outline info@diyalogarabuluculuk.com
@diyalogarabuluculuk Pazartesi - Cuma
09:00 - 17:00
İLETİŞİM Soğanlık Yeni Mh.Baltacı Mehmet Paşa Sk. İstanbul Moment No:4A D.143 Kartal İSTANBUL

Slide Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.get luxury barber experience at a reasonable price About Services ARABULUCULK Contacts